FAQ

KAPAP CZECH představuje jedinečnou síť škol izraelské sebeobrany v ČR

KAPAP je akronym pro izraelskou sebeobranu Krav Panim el Panim, což v překladu znamená „boj tváří v tvář„. Je to jedinečný systém komplexní moderní reálné sebeobrany pro všechny (děti, mládež, dospělé, ženy, seniory, profesinály).

Světový nejvyšší představitel a prezident I.K.A. (International Kapap Association) je izraelský mistr Moshe Galisko (* 1955), prvorozený syn zakladatele systému Haviva Galiska.

Nejvyšším českým představitelem je Ing. Michal Janoušek (* 1981) alias Instruktor Mike, který dosáhl nejvyšších technických certifikací Instruktor KAPAP Level C & MASTER TEACHER KAPAP a věnuje se od roku 2010 rozvoji a propagaci tohoto sebeobranného systému v ČR i ve světě. 

Oba pojmy označují izraelské sebeobranné systémy / bojová umění, dnes souhrnně označované jako „israel combat system“ nebo „israel martial arts“.

 KRAV MAGA je známější a populárnější, ale jelikož oba systémy využívají stejné či podobné principy a vycházejí ze stejného prostředí, učí často shodné či velice podobné věci a lidé mezi nimi zcela nerozlišují. A ono taky nejde říci, že by existovali nějaké typické techniky KAPAP či KRAV MAGA. Oba systémy se snaží být maximálně funkční a realistické. 

Motto KAPAP je: „Minimal time, minimal risk, maximal damage.“

Ano, v ČR existuje několik dalších větví KAPAP, které vznikly historicky, v různých dobách, odtržením trenérů od hlavního propagátora a instruktora Michala Janouška (Instruktor Mike, #kapapbymike). Většina těchto organizací působí regionálně (Brněnsko, Svitavsko, Olomoucko, kraj Vysočina, apod.). KAPAP CZECH se snaží fungovat napříč celou republikou, aktuálně funguje naše síť v těchto všech LOKALITÁCH.