NÁBORY KAPAP CZECH 2019 v plném proudu

Začali jsme ve středu 4.9.2019 náborem v Hořovicích, které tento rok dostali „černého Petra“ prvního náboru, ale mile překvapili a došlo 20 dětí a 12 dospěláků, kteří mají zájem v jedné z našich nejmenších lokalit cvičit.

Následoval nábor v severočeských Lounech, kde opět těžištěm zájmu byla dětská sebeobrana KAPAP KIDS pro školáky. Té se zúčastnilo téměř tři desítky dětí. Dospěláci neurazili, ale mezi nováčky převažují aktuálně středoškoláci v tomto okresním městě.

Nábor v Brně, kde jsme úplně změnili tělocvičnu na druhou stranu Brna neměl ambice být nějak masivní, kort když se o tytéž lidi bijeme ve obrovské konkurenci dalších klubů, kterých v Brně jsou desítky. Mimoto zajímavostí Brna je, že tam je nejvíce organizacích Krav Maga v celé ČR.

Středa 11.9. byla ve znamení náboru ve středočeských Sedlčanech. Opět se projevil fakt, že více lidí dorazí na menších městech, protože zde není příliš jiných pravidelných aktivit. Bilance náboru – 29 dětí a 26 dospěláků, což je obrovský úspěch.

Před rokem jsme otvírali novou lokalitu Slaný, kam skrze haló efekt dorazilo před 20 lidí. Tento rok byl počet prakticky stejný, přičemž polovina účastníků byli naši současní cvičenci a druhá polovina nováčky. Zde se projevil další trend – v okresních městech má zájem o cvičení více žen než mužů.

Jediný páteční nábor proběhl v západočeském Chebu. Zde bylo jasné, že díky pátku nebude účast ohromující, takže 14 účastníků bylo očekávávatelným výsledkem a potěšilo. I zde bylo na náboru velké procento žen, které o výcvik projevili zájem a hned se zaregistrovaly, což nás těší.

Druhý náborový týden byl zahájen náborem v domovské lokalitě hlavního trenéra – středočeské Dobříši. Zde máme vlastní tělocvičnu, což nám umožňuje mít maximalizovanou nabídku. V předregistraci dětské sebeobrany z prázdnin bylo 40 cvičenců z minulého roku, kteří chtějí chodit nadále. K nim se připojí v pondělí či středu dalších 30 dětských cvičenců. Za dospěláky došly celkem dvě desítky lidí, z nichž 5 bylo našich současných cvičenců a dalších 8 se regnulo. I zde tedy maximální spokojenost.

Úterý patřilo náboru mládeže a dospělých v Chomutově. Počet 14 účastníků byl v očekávání dle propagace a odezev zájemců. Bude to dobrý základ pro další rozvoj této lokality.

Středa 18.9 byl další maratón náborů, tentokráte v Klášterci nad Ohří, kde jsme brali nováčky do dětské sebeobrany KAPAP KIDS, otevírali prvním rokem pokročilé děti a dospěláky. Celkem dorazilo přes 20 dětí a desítka dospělých. Obojí v očekávaném rozsahu dle toho, jak nám rodiče či zájemci volali a psali.

Teď nás čekají nábory: 19.9. v Příbrami, 23.9. v Hradci Králové, 24.9. v Plzni, 25.9. v Písku a 26.9. v Milevsku. Těšíme se a o jejich výsledcích bude pojednávat další náborový článek.

Náborová propagace KAPAP CZECH vrcholí

Je první týden měsíce září, který je pro nás tradičně „náborovým“ měsícem. A vrcholí každoroční náborová propagace.

Tento rok jsme se zaměřili na oslovení lidí několika cestami. V tradičním duchu jsme vytiskli 1600ks náborových plakátů v 10 mutacích dle měst a nechali je vylepit, popř. sami vlastními silami vylepovali rozvozem po vesnicích a městečkách v okolí našich lokalit.

Vedle toho jsme vyvěsili i reklamní náborové plachty, které visí na veřejných místech v Sedlčanech, Chebu, Klášterci nad Ohří, Lounech, Dobříši a Slaném. Zde děkujeme za super práci našim trenérům, kteří našli vhodné veřejné ploty a místa, aby byl náš leták dobře vidět.

Tento rok jsme neinvestovali do billboardové kampaně, ale na Dobříši máme jednu specialitu – po domluvě a díky spolupráci s firmou Bios, která dělá krovy a střešní vazníky na míru, se nám povedlo využít jejich propagační plochy a vylepit 4 velké plakáty na veřejná místa na Dobříši.

Další kanály propagace směřovaly do virtuálního prostoru, kde jsme využili mnoha webových služeb a sociálních sítí, tak aby informace o našich náborech pronikla mezi potenciální zájemce. A odezvy jsou, takže se těšíme na naše nábory. Díky všem a doražte v hojném počtu, přátelé.

Letní KAPAP camp 2019 Holešice

Od středy 21.8. do neděle 25.8.2019 probíhal tradiční letní camp KAPAP CZECH na Tvrzi Holešice u Orlické přehrady. Naše campy jsou soustředění pro cvičence i zájemce z řad veřejnosti, kteří i zde intenzivně zacvičí.

Všechny účastníky, kterých se tento rok na campu objevilo celkem 35 ze všech našich 15 lokalit, čekalo denně 6 hodin tréninků, večerní posezení, skvělé jídlo a výtečná parta pohodových lidiček.

Začínali jsme výcvik v 7:15 tradičním ranním během před snídaní, který byl tento rok dobrovolný. I přesto se jej alespoň 1x zúčastnila větší polovina účastníků. Poté následovala snídaně ve formě švédských stolů a od 9.00 dopolední tříhodinovka tréninků, rozdělená na BASIC a ADVANCE úrovně.

Po poledni následoval skvělý oběd a polední oddych a od 15.00 do 18.00 znovu na značkách. Po večeři jsme se každý den sešli, pouštěli videa s tématikou sebeobrany, probírali teorii a bavili se o reáliích a historii Izraele, Kapapu, Krav Maga i dalších sebeobranných systémů a bojových umění.

Děkuji všem za nasazení a účast. Camp se velice povedl – hlavně díky našim cvičencům. Díky. Gratuluji také k úspěšnému složení zkoušek KAPAP Level 1 (žlutý) pro 5 našich cvičenců – Ivče z Plzně, Leoně z Brna, Pavlovi z Hradce, Jirkovi z Klášterce a Terezce z Hořovic. Tito všichni posilují ještě před nábory naše řady Advance cvičenců, což je super.

Další camp – tentokrát „podzimní“, a zároveň „1. moravský“ se bude konat poslední víkend v září (28.-29.9.2019) u Nového Města na Moravě. I zde si celý víkend zacvičíme KAPAP pod osobním vedením hlavního trenéra a zájemci si mohou udělat zkoušky. Camp je otevřený každému zájemci, kterého zajímá naše pojetí izraelské sebeobrany Krav Maga & KAPAP. Tož se hlaste na http://www.kapap-czech.cz/?page_id=81 . Těšíme se na vás, přátelé.

PŘÍBRAM: Příměstský tábor KAPAP KIDS

Příbram: Příměstský tábor KAPAP KIDS (5-9/8/2019)
Příbram: Příměstský tábor KAPAP KIDS (5-9/8/2019)

Druhý týden v srpnu (5-9/8/2019) proběhl v prostorách Boxerny Příbram letní příměstský tábor pro školáky. Zúčastnilo se jej nakonec 13 dětí ve věku od 5 do 12 let.

Během tábora děti pravidelně cvičili sebeobranu, první pomoc a deskové hry pod vedením našich instruktorů. Dále si vyzkoušeli něco z kartografie a porozumění mapě, znalosti stromů a květin, z vojenské taktiky, kondiční přípravy či posilování.

Podle reakcí a zájmu se dětem hry a výcviky líbili a všechny se těší na zářiový start pravidelných tréninků. Děkujeme rodičům za podporu a důvěru a také se těšíme.

V Příbrami proběhne nábory do dětské sebeobrany ve ČTVRTEK 19.září 2019 na Boxerně, Budovatelů 139 (v Křižáku) v čase od 16h. – předškoláci (4-6 let) a od 17h. školáci (7-13 let). Těšíme se na vás.

Předregistrace na KAPAP KIDS spuštěny

Jelikož je o naší dětskou sebeobranu KAPAP KIDS obrovský zájem, byli jsme nuceni spustit předregistrace do jednotlivých kroužků dětské sebeobrany.

Předregistraci najdete pod odkazem: https://forms.gle/BM32FSbqeb2W6ytSA

Předregistrace je pro všechny naše lokality KAPAP KIDS – Brno, Dobříš, Hořovice, Hradec Králové, Klášterec nad Ohří, Louny, Příbram a Sedlčany.

Na Dobříši a v Příbrami otevíráme pod vedením Instruktora Mikea a asistentky Jitky i dětskou sebeobranu KAPAP KIDS pro předškoláky (4-6 let). Všude jinde příjímáme až školáky (7-13 let).

Těšíme se na vás na našich náborech. Sdílejte tuto informaci mezi své přátele a doražte si k nám zacvičit – uvítáme mezi sebou jak děti, tak dospěláky.