Cena členství KAPAP CZECH od 1.9.2023

Díky zvyšujícím se cenám energií, které brutálně navýšily ceny pronájmů tělocvičen, musíme, ač neradi, přistoupit také k nepopulárnímu kroku a navyšujeme ceny pololetního členství.

Zachováváme stále naše rozdělení na dětské tréninky KAPAP KIDS, cenu členství pro teenagery / mládež, kteří navštěvují dospělácké lekce, cenu pro ADVANCE cvičence a cenu pro běžné cvičence KAPAP CZECH, kteří mohu stále využívat všech lokalit výcviku a makat, kde mají možnost.