KAPAP CZECH: výcviky v roce 2020

Ačkoliv rok 2020 byl postižen pandemií covid-19 a více jak 4,5 měsíce se nemohlo normálně cvičit, přesto se nám povedlo odvést celkem 742 řádný tréninků v 17 lokalitách, na které došlo celkem 5843 účastníků (7,87 člověka na trénink) a podílelo se na nich celkem 40 trenérů a asistentů.

K tomu připočtěme 79 víkendových seminářů v celkem 29 městech ČR, kterých se zúčastilo 1011 účastníků.

Mezinárodní akce proběhla jen jedna jediná – a to byl seminář Jean Michela Lehra v Praze (únor 2020).

A myslím, že se můžeme bavil o úspěšném roce.